Slide 1
stichting voor Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit

De Stichting OOK organiseert wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs zodanig dat scholen er rechtstreeks bij zijn betrokken en er ook meteen iets aan hebben.

Over de stichting OOK

De stichting heeft ten doel:

 • het organiseren van wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting OOK is in 2019 opgericht door eLoo. Voorzitter van het stichtingsbestuur is drs. M.P.M. van Loo.

De stichting voert het onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs met behulp van de onomkeerbaar geanonimiseerde digitale data die scholen daartoe beschikbaar gesteld hebben. Het wetenschappelijk gesprek over de data-analyse is gefaciliteerd door het instellen van een wetenschappelijke adviesraad.
Deze wordt voorgezeten door dr. F. Geijsel (TIAS). De raad kent een wisselende samenstelling.

Projecten in uitvoering

NPO – Schoolscan

In opdracht van het Ministerie van OCW en in samenwerking met de Vereniging OMO voert de stichting een landelijk onderzoek uit naar de effecten van de Corona-epidemie op de ontwikkeling van jongeren (12-18, VO).  Dit onderzoek wordt begeleid door de Academische Adviesraad van de Stichting OOK, tevens verantwoordelijk voor de gevalideerde vragenlijst. In 2022 is het opnieuw mogelijk om deze vragenlijsten af te nemen.

Eerder uitgevoerde projecten

 1. In samenwerking met de Radboud Docenten Academie en onderzoeksbureau KBA onderzochten we – na de kwantitatieve opbrengst – ook de kwalitatieve data, die de resultante waren van een grootschalig onderzoek onder leerlingen in het VO naar hun beleving van afstandsonderwijs. 22.000 leerlingen werkten in het voorjaar van 2020 mee door een grote enquête in te vullen m.b.v. de SET.
  En zij stuurden er nog eens honderden pagina’s met opmerkingen, adviezen, suggesties, vragen en ideeën achteraan. Dit project werd financieel ondersteund door de VO Raad (Voortgezet Leren en VO Academie), door Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en door eLoo.
 2. Een ander vervolg van het onderzoek naar de kwaliteit en aard van het online onderwijs vond plaats door de inzet van de Online Module in de DOT die alle scholen met een licentie ter beschikking kregen vanaf april 2020.
 3. Gepersonaliseerde leerroutes ontwerpen is ingewikkeld en tijdrovend? Dat hoeft niet zo te zijn, mits we goed gebruik maken van digitale techniek. Eerder ontwierp eLoo daarvoor de Leerstofplanner, de LSP. Deze app wordt nu opnieuw gebouwd door ThiemeMeulenhoff, door eLoo geadviseerd en in samenwerking met een aantal vakgroepen in verschillende scholen in Nederland.
  Deze pilot beoogt te onderzoeken hoe het ontwerp van leerlijnen, lesplannen en studiewijzers zo eenvoudig mogelijk en met zo groot mogelijke keuzevrijheid voor zowel docenten en leerlingen kan gebeuren. We koppelen met de database van de SLO en garanderen dat de volgorde van leerdoelen correct en verantwoord is. Deze tool kan enorm helpen bij het uitvoeren van het Nationale Onderwijsplan!
  Aanmelden kan nog steeds: info@mathvanloo.nl.

Contact

Stichting OOK
Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit

vertegenwoordigd door de heer M.P.M. van Loo
1e Hogeweg 194
3707 HC Zeist

math@stichtingook.nl