Slide 1
stichting voor Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit

De Stichting OOK organiseert wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs zodanig dat scholen er rechtstreeks bij zijn betrokken en er ook meteen iets aan hebben.

Over stichting OOK

De stichting heeft ten doel:

  • het organiseren van wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voorzitter van het stichtingsbestuur is drs. M.P.M. van Loo.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken doordat de stichting de beschikking krijgt over onomkeerbaar geanonimiseerde digitale data van e-Loo B.V. Het wetenschappelijk gesprek over de data-analyse wordt gefaciliteerd door het instellen van een wetenschappelijke adviesraad. In ruil voor het ter beschikking stellen van de data wordt e-Loo B.V. geadviseerd over de validiteit van haar digitale tools.

De academische adviesraad wordt voorgezeten door dr. F. Geijsel, Radboud Universiteit Nijmegen. De raad kent een wisselende samenstelling.

Projecten in uitvoering op dit moment:

  1. Met de Universiteit Maastricht, prof. dr Inge de Wolf en dr. Stan Vermeulen, voeren we een onderzoek uit naar de validiteit van een nieuwe indicatoren-set voor de DOT voor het basisonderwijs. Dit project wordt gesubsidieerd door de PO Raad, in het kader van het project ‘Regie op Onderwijskwaliteit’. Basisscholen die participeren krijgen de beschikking over de DOT, de Digitale Observatie tool. Op basis van zoveel mogelijk observaties met een set nieuwe indicatoren – aangepast vanwege de veranderingen in de CAO – valideert Stan de uitkomsten en stelt betrouwbaarheid en consistentie vast. Resultaat: een nieuwe standaardlijst in de DOT, waarmee opnieuw een passende benchmark wordt opgebouwd. 
  2. In samenwerking met de Radboud Docenten Academie en onderzoeksbureau KBA onderzoeken we – na de kwantitatieve opbrengst – ook de kwalitatieve data, die de resultante waren van een grootschalig onderzoek onder leerlingen in het VO naar hun beleving van afstandsonderwijs. 22.000 leerlingen werkten in het voorjaar van 2020 mee door een grote enquête in te vullen m.b.v. de SET. En zij stuurden er nog eens honderden pagina’s met opmerkingen, adviezen, suggesties, vragen en ideeën achteraan. Dit project werd financieel ondersteund door de VO Raad (Voortgezet Leren en VO Academie), door Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en door e-Loo. Als vervolg helpen we i.s.m Tim Surma van de Thomas More Hogeschool in Antwerpen een aantal academische opleidingsscholen bij de nadere interpretatie van hun leerling-feedback. 
  3. Een ander vervolg van het onderzoek naar de kwaliteit en aard van het online onderwijs vindt plaats door de inzet van de Online Module in de DOT die alle scholen met een licentie ter beschikking kregen vanaf april 2020. Dit onderzoek wordt momenteel in overleg met de VO Raad en de Inspectie van het Onderwijs vorm gegeven. In april 2021 volgt in elk geval een webinar, ook over de uitkomsten van het initiële onderzoek en wellicht meer activiteiten gericht op kennisdeling. Dit ook ter voorbereiding van de uitvoering van het Nationale Plan Onderwijs. 
  4. Ook met de Thomas More Hogeschool Antwerpen en i.s.m. Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen wil OOK een onderzoek uitvoeren naar het effect van lesobservaties en feedbackgesprekken op onderwijsresultaten in Vlaamse scholen. Hiervoor zoeken we nog sponsors en er is nog ruimte voor deelnemende scholen (basisonderwijs en secundair onderwijs)! Plannning: schooljaar ’21-’22. De eerste twee GO-scholengroepen hebben zich reeds aangemeld. 
  5. Gepersonaliseerde leerroutes ontwerpen is ingewikkeld en tijdrovend? Dat hoeft niet zo te zijn, mits we goed gebruik maken van digitale techniek. Eerder ontwierp eLoo daarvoor de Leerstofplanner, de LSP. Deze fantastische app wordt nu opnieuw gebouwd door ThiemeMeulenhoff, door eLoo geadviseerd en in samenwerking met een aantal vakgroepen in verschillende scholen in Nederland. Deze pilot beoogt te onderzoeken hoe het ontwerp van leerlijnen, lesplannen en studiewijzers zo eenvoudig mogelijk en met zo groot mogelijke keuzevrijheid voor zowel docenten en leerlingen kan gebeuren. We koppelen met de database van de SLO en garanderen dat de volgorde van leerdoelen correct en verantwoord is. Deze tool kan enorm helpen bij het uitvoeren van het Nationale Onderwijsplan! Aanmelden kan nog tot 1 april 2021. 

Contact

Stichting OOK
Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit

vertegenwoordigd door de heer M.P.M. van Loo
1e Hogeweg 194
3707 HC Zeist

math@stichtingook.nl