stichting voor Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit

De Stichting OOK organiseert wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs zodanig dat scholen er rechtstreeks bij zijn betrokken en er ook meteen iets aan hebben.

Slider

Over stichting OOK

De stichting heeft ten doel:

  • het organiseren van wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voorzitter van het stichtingsbestuur is drs. M.P.M. van Loo.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken doordat de stichting de beschikking krijgt over onomkeerbaar geanonimiseerde digitale data van e-Loo B.V. Het wetenschappelijk gesprek over de data-analyse wordt gefaciliteerd door het instellen van een wetenschappelijke adviesraad. In ruil voor het ter beschikking stellen van de data wordt e-Loo B.V. geadviseerd over de validiteit van haar digitale tools.

De academische adviesraad wordt voorgezeten door dr. F. Geijsel, Radboud Universiteit Nijmegen. De raad kent een wisselende samenstelling.

Projecten in voorbereiding:

  1. Met de Universiteit Maastricht, dr. S. Vermeulen, wordt een onderzoeksproject voorbereid naar de validiteit van een nieuwe indicatoren-set voor de DOT.
  2. Met de Thomas More Hogeschool Antwerpen wordt een onderzoek voorbereid naar het effect van lesobservaties en feedbackgesprekken op onderwijsresultaten.

Contact

Stichting OOK
Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit

vertegenwoordigd door de heer M.P.M. van Loo
1e Hogeweg 194
3707 HC Zeist

math@stichtingook.nl